تاریخ ایجاد: 10:42
دیدگاه های مقام معظم رهبری
تصویر
دیدگاه های امام خامنه ای (مدظله) در باب عزاداری

امام خامنه ای مدظله العالی:

نوحه ی سینه زنی خواندن هم شرایط دارد. باید آن کسانی که اینها را تهیه می کنند‚ می سرایند‚ می خوانند‚ مواظب باشند که درست برطبق معارف اسلامی حرف بزنند‚ تا این سینه زنی‚ این روضه خوانی‚ این نوحه خوانی‚ قدمی باشد در راه عروج مردم به اوج قله ی افکار اسلامی.23/06/1372

امام خامنه ای مدظله العالی:

صبر امام حسین علیه السلام، اسلام را در طول تاریخ تا امروز بیمه کرده است. واقعاً اگر امام حسین علیه السّلام آن صبر تاریخى را در کربلا و قُبیل کربلا و مقدّماتِ حادثه‌ى عاشورا نمى‌کردند، بلاشک با گذشت یک قرن، حتّى از نام اسلام هم اثرى نمى‌ماند.23/12/1380

امام خامنه ای مدظله العالی:

شخصیت درخشان و بزرگوار امام حسین علیه‌السّلام دو وجهه دارد: یک وجهه، همان وجهه‌ى جهاد و شهادت و توفانى است که در تاریخ به راه انداخته و همچنان هم این توفان با همه‌ى برکاتى که دارد، برپا خواهد بود؛ که شما با آن آشنا هستید. یک بعد دیگر، بعد معنوى و عرفانى است که بخصوص در دعاى عرفه به شکل عجیبى نمایان است.13/09/1376

امام خامنه ای مدظله العالی:

از همان روزی که موضوع ذکر مصیبت حسین بن علی‚ علیه السلام‚ مطرح شد‚ چشمه ی جوشانی از فیض و معنویت‚ در اذهان معتقدین و محبین اهل بیت‚ علیهم السلام‚ جاری گشت. این چشمه ی جوشان‚ تا امروزهمچنان ادامه و جریان داشته است‚ بعد از این هم خواهد داشت‚ و بهانه ی آن هم‚ یادآوری خاطره ی عاشوراست17/03/1373

امام خامنه ای مدظله العالی:

در مورد مساله محرم و عاشورا‚ باید بگویم که روح نهضت ما و جهتگیری کلی و پشتوانه پیروزی آن‚ همین توجه به حضرت ابی عبدالله(علیه السلام) و مسایل مربوط به عاشورا بود. 11/05/1368

امام خامنه ای مدظله العالی:

پروردگارا ! این ماه محرم و ایام عزاداری را‚ برای ما میدان پیشرفتی در معارف و عمل اسلامی قرار بده. 20/040/1370

امام خامنه ای مدظله العالی:

ميگويند چرا ماتم و گريه و اشك را در بين مردم رواج ميدهيد؟ اين ماتم و اشك براى ماتم و اشك نيست، براى ارزشهاست.19/010/1386

امام خامنه ای مدظله العالی:

اگر حركت و اقدام حضرت زينب نمى‏بود و بعد از آن بزرگوار هم بقيه‏ى اهل بيت (عليهم ‏السّلام) - حضرت سجاد و ديگران - نمى‏بودند، حادثه ‏ى عاشورا در تاريخ نمی ‏ماند 31/06/1384

امام خامنه ای مدظله العالی:

مجالس ما؛ مجالس حسينى، يعنى مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و يزيدها و ابن‏زيادهاى زمان موجود، زمان حاضر، معنايش اين است. اين استمرار ماجراى امام حسين است.19/10/1386

امام خامنه ای مدظله العالی:

حادثه ‏ى عاشورا، خشك و صرفاً استدلالى نيست، بلكه در آن عاطفه با عشق و محبت و ترحم و گريه همراه است. قدرت عاطفه، قدرت عظيمى است؛ لذا ما را امر می ‏كنند به گريستن، گرياندن و حادثه را تشريح كردن.5/11/1384

 

 

چرا عزاداري سنتي ؟ من واقعا مي ترسم از اينكه خداي ناكرده‚ در اين دوران كه دوران ظهور اسلام‚ بروز اسلام‚ تجلي اسلام و تجلي فكر اهل بيت‚ عليهم الصلاه والسلام‚ است‚ نتوانيم وظيفه مان را انجام دهيم. برخي كارهاست كه پرداختن به آنها‚ مردم را به خدا و دين نزديك مي كند. يكي از آن كارها‚ همين عزاداري هاي سنتي است‚ كه باعث تقرب بيشتر مردم به دين مي شود. اينكه امام فرمودند  عزاداري سنتي بكنيد ‚ به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزاداري نشستن‚ روضه خواندن‚ گريه كردن‚ به سروسينه زدن و مواكب عزا و دسته هاي عزاداري به راه انداختن‚ از اموري است كه عواطف عمومي را نسبت به خاندان پيغمبر‚ پرجوش مي كند‚ و بسيار خوب است. در مقابل‚ برخي كارها هم هست كه پرداختن به آنها‚ كساني را از دين برمي گرداند.17/3/73

خرافات در عزاداري امام حسين (ع): قمه زدن هم همين طور است. قمه زدن هم از كارهاي خلاف است. مي دانم عده اي خواهند گفت: حق اين بود كه فلاني اسم قمه را نمي آورد. خواهند گفت:  شما به قمه زدن چه كار داشتيد‚ عده اي مي زنند‚ بگذاريد بزنند‚  نه‚ نمي شود در مقابل اين كار غلط‚ سكوت كرد. اگر به گونه اي كه طي چهارپنج سال اخير بعد از جنگ‚ قمه زدن را ترويج كردند و هنوز هم مي كنند‚ در زمان حيات مبارك امام‚ رضوان الله عليه‚ ترويج مي كردند‚ قطعا ايشان در مقابل اين قضيه‚ مي ايستادند. كار غلطي است كه عده اي قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين كار را مي كنند كه چه بشود‚‚ كجاي اين حركت‚ عزاداري است‚‚ البته‚ دست بر سر زدن‚ به نوعي‚ نشانه ي عزاداري است. شما بارها ديده ايد‚ كساني كه مصيبتي برايشان پيش مي آيد‚ برسروسينه ي خود مي كوبند. اين‚ نشانه ي عزاداري معمولي است. اما شما تا به حال كجا ديده ايد كه فردي به خاطر رويكرد مصيبت عزيزترين عزيزانش‚ با شمشير برمغز خود بكوبد‚ و از سر خود‚ خون جاري كند‚‚ كجاي اين كار‚ عزاداري است‚‚ قمه زدن‚ سنتي جعلي است. از اموري است كه مربوط به دين نيست‚ و بلاشك‚ خدا هم از انجام آن‚ راضي نيست.

علماي گذشته دستشان بسته بود.: علماي سلف دستشان بسته بود‚ و نمي توانستند بگويند  اين كار‚ غلط و خلاف است.  امروز روز حاكميت اسلام و روز جلوه ي اسلام است. نبايد كاري كنيم كه آحاد جامعه ي اسلامي برتر‚ يعني جامعه ي محب اهل بيت‚ عليهم السلام‚ كه به نام مقدس ولي عصر‚ ارواحنافداه‚ ... مفتخرند‚ در نظر مسلمانها و غيرمسلمانهاي عالم‚ به عنوان يك گروه آدمهاي خرافي بي منطق معرفي شوند. من حقيقتا هر چه فكر كردم‚ ديدم نمي توانم اين مطلب - قمه زدن - را‚ كه قطعا يك خلاف و يك بدعت است‚ به اطلاع مردم عزيزمان نرسانم. اين كار را نكنند. اگر كسي تظاهر به اين معنا كند كه بخواهد قمه بزند‚ من قلبا از اوناراضي ام...

قمه زدن در گذشته و حال : يك وقت بود در گوشه و كنار‚ چند نفر دور هم جمع مي شدند و دور از انظار عمومي مبادرت به قمه زني مي كردند و كارشان‚ تظاهر - به اين معنا كه امروز هست - نبود. كسي هم به خوب و بد عملشان كار نداشت. چرا كه در دايره ي محدودي انجام مي شد. اما يك وقت بناست كه چند هزار نفر‚ ناگهان‚ در خياباني از خيابانهاي تهران يا قم يا شهرهاي آذربايجان و يا شهرهاي خراسان  ظاهر شوند و با قمه و شمشير برسر خودشان ضربه وارد كنند. اين كار‚ قطعا خلاف است. امام حسين‚ عليه السلام‚ به اين معنا راضي نيست. من نمي دانم كدام سليقه هايي و از كجا‚ اين بدعتهاي عجيب و خلاف را وارد جوامع اسلامي و جامعه ي انقلابي ما مي كنند‚‚

سينه خيز به زيارت رفتن؛ بدعت ديگر: اخيرا يك بدعت عجيب و غريب و نامانوس ديگر هم در باب زيارت درست كرده اند‚ بدين ترتيب كه‚ وقتي مي خواهند قبور مطهر ايمه‚ عليهم السلام‚ را زيارت كنند‚ از در صحن كه وارد مي شوند روي زمين مي خوابند و سينه خيز خود را به حرم مي رسانند‚ شما مي دانيد كه قبر مطهر پيغمبر‚ صلواه الله عليه‚ و قبور مطهر امام حسين‚ امام صادق‚ موسي بن جعفر‚ امام رضا و بقيه ي ايمه‚ عليهم السلام‚ را‚ همه ي مردم‚ ايضا علما و فقهاي بزرگ‚ در مدينه و عراق و ايران‚ زيارت مي كردند. آيا هرگز شنيده ايد كه يك نفر از ايمه‚ عليهم السلام‚ و يا علما‚ وقتي مي خواستند زيارت كنند‚ خود را از در صحن‚ به طور سينه خيز به حرم برسانند‚‚ اگر اين كار‚ مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب مي نمود‚ بزرگان ما به انجامش مبادرت مي كردند. اما نكردند.

روش علما در عزاداري و زيارات براي حفظ تشيع: حتي نقل شد كه مرحوم آيت الله العظمي  آقاي بروجردي‚ رضوان الله تعالي عليه‚ آن عالم بزرگ ومجتهد قوي و عميق و روشنفكر‚ عتبه بوسي را‚ با اينكه شايد مستحب باشد‚ منع مي كرد. احتمالا استحباب بوسيدن عتبه‚ در روايت وارد شده است. در كتب دعا‚ كه هست. به ذهنم اين است كه براي عتبه بوسي‚ روايت هم وجود دارد. با اينكه اين كار مستحب است‚ ايشان مي گفتند  انجامش ندهيد‚ تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده مي كنيم‚ و عليه شيعه‚ تشنيعي درست نكنند.  اما امروز‚ وقتي عده اي وارد صحن مطهر علي بن موسي الرضا‚ عليه الصلاه والسلام‚ مي شوند‚ خود را به زمين مي اندازند و دويست متر راه را به طور سينه خيز مي پيماند‚ تا خود را به حرم برسانند‚ آيا اين‚ كار درستي است‚ نه‚ اين كار‚ غلط است. اصلا اهانت به دين و زيارت است. چه كسي چنين بدعتهايي را بين مردم رواج مي دهد‚ نكند اين هم كار دشمن باشد‚‚ اينها را به مردم بگوييد


اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی همه ساله در آستانه ماه محرم الحرام بعنوان زنگ آغاز سوگواری های عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از سوی بسیج رسانه ملی و با مشارکت استانداری های میزبان برگزار میشود.
 
این مراسم معنوی نخستین بار در سال ۸۱  به منظور تجلیل از پیرغلامان حسینی و ذاکران مطرح کشور در تهران برگزار شد و تا ۶ دوره ادامه داشت. از دوره هفتم به بعد و برای شرکت دادن مادحین استان های دیگر، محل برگزاری اجلاس در دیگر استان ها انتخاب شد. 
 
ابتدا استان زنجان با عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مدنظر قرار گرفت و در ادامه به ترتیب در استان های بوشهر، همدان، اردبیل، گلستان، خوزستان، فارس و هرمزگان برگزار شد.
 
دوره پانزدهم نیز به همت بسیج سازمان صداوسیما و استانداری اصفهان از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ شهریور ماه سال جاری در شهر اصفهان با حضور جمع کثیری از ذاکرین و مادحین اباعبدالله الحسین (ع) برگزار می شود.
 
از این رو مسیولین محترم استانی برای ثبت اطلاعات مادحین مدعو در این دوره به لینک بالا مراجعه کنند.